Garantie


Wanneer u denkt dat een defect onderdeel in aanmerking komt voor garantie, vragen wij u dit bij ons kenbaar te maken via het retourformulier.

Conform de Europese richtlijn hanteren wij een garantietermijn van 2 jaar op producten. De garantie omvat echter slechts het herleveren van defecte goederen, op voorwaarde dat vast komt te staan dat er sprake is van een fabricagefout.

Van defecten ten gevolge van onoordeelkundige handelen, alsmede voor die gevallen waarvan de oorzaak van het defect niet het gevolg is van een fabricagefout, vervalt de garantie.

Wij verwijzen u voor dit onderwerp naar onze algemene leveringsvoorwaarden.